(y)Our Stories: fra Guldagergård (English)

A four week residency at the International Centre for Research in Ceramics, Guldagergård, forms the major part of the (y)Our Stories project, where I have worked with a combination of found ceramic objects, transfer decoration, 3d printing of ceramic clay and arduino1 technology to engage the public through narrative, culminating in a series of artworks and a solo exhibition in The Apple House Gallery at ICRC, Denmark.

(y)Our Stories: The Reader  Nine ceramic figurines stand around a green cutting mat, awaiting selection. The viewer can select three figurines and tell us a story. Will the objects tell their own story soon?

(y)Our Stories: The Additions  Building on previous work with waterjet cutting, laser marking and other methods of altering existing ceramic objects, I am exploring the potential for printing ‘additions’ for existing objects by way of narrative connections.

(y)Our Stories: You Choose  Departing from the point of books such as Choose Your Own Adventure (Packard 1976), I have curated a collection of narrative based plates, adding doorways as portals, encouraging the audience to participate in the work through selecting a character and pathway through these other worlds to construct their own narrative.

Through artistic intervention, my practice is exploring how connections can be established between people through everyday ceramic objects.  The work presented in the exhibition begins to fill the in between ground of the three theories I have been investigating– bundling (Keane 2003), dispersed creativity (Leach 2004), and materialising the self (Tilley 2006), and I hope, has allowed visitors to continue this process of storytelling upon leaving the exhibition – using everyday ceramic objects encountered at home or elsewhere!

 

Notes and references

1 arduino: an open-source electronics platform based on easy-to-use hardware and software. It’s intended for anyone making interactive projects. http://www.arduino.cc/

Keane, Webb Semiotics and the social analysis of material things, Language and Communication 23, 2003, pp. 409‐425

Leach, James Modes of Creativity, in Transactions and Creations, New York: Berghahn, eds Hirsch, E. and Strathern, M., 2004, pp. 151‐75

O’Neill, Cj; Ravetz, Amanda Expanded Craft, Dispersed Creativity: A South Asian Residency, Collaboration Through Craft, Ed. Ravetz, A., Kettle, A., Felcey, H., Berg, 2013, pp. 237‐9, 241‐2

Packard, Edward Sugarcane Island Vermont Crossroads Press, 1976

Tilley, Christopher Theoretical Perspectives, The Handbook of Material Culture, Sage, 2006, p.7

(y)Our Stories: fra Guldagergård (Dansk)

(y)Our Stories er et igangværende forskningsprojekt (indledt i 2015), der betragter det narrative potentiale i keramiske figurer indsamlet fra genbrugsbutikker og loppemarkeder fra forskellige steder i Storbritannien og Danmark, der udgør den største del i min ph.d. forskning Re*presenting: artistic interventions exploring everyday ceramics. Arbejdet bygger på en række projekter, teoretisk forskning og især fra et tidligere stykke – The Plate Experiment (2011) – hvor de besøgende blev opfordret til at skabe en visuel fortælling, ved hjælp af plader i kombination med tal og døråbninger skåret i silhuet fra fluorescerende orange kort.

Gennem kunstneriske indgreb, undersøger min praksis, hvordan der kan etableres en forbindelse mellem mennesker gennem dagligdags keramiske genstande. Jeg undersøger dette på baggrund af ​​tre teorier – bundling (Keane 2003), Dispersed Creativity (Leach 2004), og Materialising the Self (Tilley 2006).

Begreberne storytelling og kollaborativt forfatterskab bliver testet gennem en række eksperimenter og narrative forløb, hvorfra der indsamles øvelser, som præsenteres som installationer, der fremmer storytelling og interaktion og bygger forbindelser mellem deltagerne.

Min fire ugers residency på Keramisk Center Guldagergaard danner den største del af det (y)Our Stories projekt, hvor jeg har arbejdet med en kombination af indsamlede keramiske genstande, trykdekoration, 3D-print af keramisk ler og arduino teknologi til at engagere offentligheden igennem fortællinger. Det kulminerer i denne soloudstilling i Apple House Gallery, ICRC, Danmark.

(y)Our Stories: The Reader  Tolv keramiske figurer står omkring en grøn skæremåtte, hvor de afventer dit valg. Tilskueren kan vælge tre figurer og fortælle os en historie. Vil objekterne mon fortælle deres egen historie?

(y)Our Stories: The Additions Med udgangspunkt i tidligere arbejde med bl.a. vandstråleskæring, laser marking og andre metoder til at ændre de eksisterende keramiske genstande, har jeg udforsket potentialet i at printe “tilføjelser” til eksisterende objekter i form af narrative forbindelser.

(y)Our Stories: You Choose Med udgangspunkt I bøger som Choose Your Own Adventure (Packard, 1976) har jeg kurateret en samling af narrativt baserede plader, tilføjet døråbninger som portaler. Herfra tilskyndes publikum til at deltage i arbejdet gennem valg af en karakter og en gangsti. Gangstierne fører karaktererne igennem disse andre verdener for at konstruere deres egen fortælling.

Arbejdet, som præsenteres her begynder at udfylder det rum, som efterlades af ​​de tre teorier, jeg har undersøgt i min Ph.d. Jeg håber, det giver dig lyst til at fortsætte denne historiefortælling, når du forlader udstillingen – gerne ved hjælp af dagligdags keramiske objekter, som du støder på derhjemme eller andre steder!

 

Noter og referencer

1 Arduino: en open-source elektronisk platform, der er baseret på lettilgængelig hardware og software. Den er beregnet til alle, som arbejder på interaktive projekter. http://www.arduino.cc/

Keane, Webb Semiotics and the social analysis of material things, Language and Communication 23, 2003, pp. 409‐425

Leach, James Modes of Creativity, in Transactions and Creations, New York: Berghahn, eds Hirsch, E. and Strathern, M., 2004, pp. 151‐75

O’Neill, Cj; Ravetz, Amanda Expanded Craft, Dispersed Creativity: A South Asian Residency, Collaboration Through Craft, Ed. Ravetz, A., Kettle, A., Felcey, H., Berg, 2013, pp. 237‐9, 241‐2

Packard, Edward Sugarcane Island Vermont Crossroads Press, 1976

Tilley, Christopher Theoretical Perspectives, The Handbook of Material Culture, Sage, 2006, p.7