(y)Our Stories

Working within the post-industrial genre of contemporary ceramics, the research contributes an interactive and participant focused interpretation of the found ceramic object and its’ potential to enable narrative creation. A solo exhibition resulted from a month as artist-in-residence at Guldagergård*.

The motivation was to make explicit the narrative potential of ceramic objects to connect people to others building on ‘dispersed creativity’ (Leach, 2004), Marxist ideas of social use-value, ‘bundling’ (Keane, 2004) and ‘materialising the self’ (Tilley, 2009); creating visual reflections on the ‘in between’ ground that connects them all.  The research examines found ceramic objects for their inherent cultural /social value and capacity for both carrying historical narrative and provoking a new narrative – revealing these embodied qualities to participants through interaction with reworked objects.

Objects are reworked in a variety of ways; Hand-cutting transfers, using gold as a transformative material, doorways added to the surface of plates offer visual openings into new journeys. 3d-printing in clay extruded silhouettes of figurines allows the narrative to be extended beyond the object, reflecting on (and of) the object. Arduino technology and physical interaction with these objects enables a narrative connection to others – both people and objects. This diversity enables a variety of methods of narrative development for participants.

(Y)our Stories: The Reader
Nine ceramic figurines stand around a green cutting mat, awaiting selection.  Each viewer selects 3 figurines and tells a story, building a series of stories to tell in the future.  The objects may someday retell these stories to others who handle the same objects.

(Y)our Stories: The Additions
3D printing with clay offers a new method of adding to an object’s narrative. These printed extrusions allow a new layer of story to be added, without a permanence enforced.

(Y)our Stories: You Choose
Inspired by childhood reading of Choose Your Own Adventure stories, a series of plates are decorated with golden doorways, allowing the viewer to choose their own journey through imagined lands.

The work and exhibition inspired educationalists to use ceramics with children in schools to enable story-telling.(Sørensen, 2016)

(y)Our Stories, Solo exhibition ‘The Apple House Gallery’, Guldagergård, Denmark, May 2016. The Reader, British Ceramics Biennial, Stoke-On-Trent in October 2017 (part of the Ceramics and its Dimensions congress)

References
Keane, W. 2006 Intro Subjects and Objects, Handbook of material Culture, p. 201
Leach, J. 2004 Modes of Creativity, in Transactions and Creations, New York: Berghahn, eds E.Hirsch and M Strathern, pp. 151-75
Sørensen, AO. 2016 personal conversation at the exhibition opening, May 2016
Tilley, C. 2006 Theoretical Perspectives, The handbook of Material Culture, Sage, p. 7
*Guldaegergård is the International Ceramic Research Centre, Denmark www.ceramic.dk

 

(y)Our Stories: fra Guldagergård (Dansk)

(y)Our Stories er et igangværende forskningsprojekt (indledt i 2015), der betragter det narrative potentiale i keramiske figurer indsamlet fra genbrugsbutikker og loppemarkeder fra forskellige steder i Storbritannien og Danmark, der udgør den største del i min ph.d. forskning Re*presenting: artistic interventions exploring everyday ceramics. Arbejdet bygger på en række projekter, teoretisk forskning og især fra et tidligere stykke – The Plate Experiment (2011) – hvor de besøgende blev opfordret til at skabe en visuel fortælling, ved hjælp af plader i kombination med tal og døråbninger skåret i silhuet fra fluorescerende orange kort.

Gennem kunstneriske indgreb, undersøger min praksis, hvordan der kan etableres en forbindelse mellem mennesker gennem dagligdags keramiske genstande. Jeg undersøger dette på baggrund af ​​tre teorier – bundling (Keane 2003), Dispersed Creativity (Leach 2004), og Materialising the Self (Tilley 2006).

Begreberne storytelling og kollaborativt forfatterskab bliver testet gennem en række eksperimenter og narrative forløb, hvorfra der indsamles øvelser, som præsenteres som installationer, der fremmer storytelling og interaktion og bygger forbindelser mellem deltagerne.

Min fire ugers residency på Keramisk Center Guldagergaard danner den største del af det (y)Our Stories projekt, hvor jeg har arbejdet med en kombination af indsamlede keramiske genstande, trykdekoration, 3D-print af keramisk ler og arduino teknologi til at engagere offentligheden igennem fortællinger. Det kulminerer i denne soloudstilling i Apple House Gallery, ICRC, Danmark.

(y)Our Stories: The Reader  Tolv keramiske figurer står omkring en grøn skæremåtte, hvor de afventer dit valg. Tilskueren kan vælge tre figurer og fortælle os en historie. Vil objekterne mon fortælle deres egen historie?

(y)Our Stories: The Additions Med udgangspunkt i tidligere arbejde med bl.a. vandstråleskæring, laser marking og andre metoder til at ændre de eksisterende keramiske genstande, har jeg udforsket potentialet i at printe “tilføjelser” til eksisterende objekter i form af narrative forbindelser.

(y)Our Stories: You Choose Med udgangspunkt I bøger som Choose Your Own Adventure (Packard, 1976) har jeg kurateret en samling af narrativt baserede plader, tilføjet døråbninger som portaler. Herfra tilskyndes publikum til at deltage i arbejdet gennem valg af en karakter og en gangsti. Gangstierne fører karaktererne igennem disse andre verdener for at konstruere deres egen fortælling.

Arbejdet, som præsenteres her begynder at udfylder det rum, som efterlades af ​​de tre teorier, jeg har undersøgt i min Ph.d. Jeg håber, det giver dig lyst til at fortsætte denne historiefortælling, når du forlader udstillingen – gerne ved hjælp af dagligdags keramiske objekter, som du støder på derhjemme eller andre steder!

 

Noter og referencer

1 Arduino: en open-source elektronisk platform, der er baseret på lettilgængelig hardware og software. Den er beregnet til alle, som arbejder på interaktive projekter. http://www.arduino.cc/

Keane, Webb Semiotics and the social analysis of material things, Language and Communication 23, 2003, pp. 409‐425

Leach, James Modes of Creativity, in Transactions and Creations, New York: Berghahn, eds Hirsch, E. and Strathern, M., 2004, pp. 151‐75

O’Neill, Cj; Ravetz, Amanda Expanded Craft, Dispersed Creativity: A South Asian Residency, Collaboration Through Craft, Ed. Ravetz, A., Kettle, A., Felcey, H., Berg, 2013, pp. 237‐9, 241‐2

Packard, Edward Sugarcane Island Vermont Crossroads Press, 1976

Tilley, Christopher Theoretical Perspectives, The Handbook of Material Culture, Sage, 2006, p.7